สถาบันฯสิ่งทอ มอบฉลากสิ่งทอ Smart Fabric แก่ผู้ประกอบการ

          25 พ.ค.59 นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ มอบใบประกาศนียบัตรรับรองฉลาก Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ แก่ผู้ประกอบการ โดยมีผู้บริหารกิจการและผู้แทนรับมอบ ณ โรงแรมจัสมินแกรนด์ ถนนพระราม 4 ประกอบไปด้วย

1.บริษัท เอส เอ็ม เอส การทอ จำกัด ได้รับการรับรอง 1 ผลิตภัณฑ์ ประเภทฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวี ผลิตภัณฑ์ ผ้าม่านลาย 3127 สีกากีและสีแดง

2.บริษัทแอลฟ่า โปรเซสซิ่ง จำกัด ได้รับการรับรอง 1 ผลิตภัณฑ์ ประเภท ฉลากสิ่งทอสมบัติพิเศษป้องกันรังสียูวี ผลิตภัณฑ์ ผ้าม่านลาย Seek UV สีส้มและสีเทา

สำหรับฉลาก Smart Fabric เนื้อผ้าอัจฉริยะ นั้น คือฉลากที่ใช้เป็นตรารับรองมาตรฐานคุณภาพให้กับผู้ผลิตสินค้าสิ่งทอไทย ซึ่งมีทั้งหมด 4 ฉลาก ได้แก่
1. ฉลากคุณภาพสิ่งทอ
2. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
3. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ฉลากคุณภาพสิ่งทอที่มีคุณสมบัติพิเศษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยแต่ละฉลากจะมีหลักเกณฑ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติที่เด่น ๆ ของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

โดยผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสามารถนำฉลากดังกล่าวไปต่อยอดในเชิงประชาสัมพันธ์สินค้า ควบคู่กับแบรนด์ของผู้ประกอบการได้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวจริง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาดให้กับผู้ผลิต โดย Smart Fabric เป็นฉลากที่มีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งสถาบันฯ ได้มีการรณรงค์และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการขอการรับรองคุณภาพสินค้า เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีความสนใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสทางการค้าที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

สอบถามรายละเอียดการขอรับรองฉลาก Smart Fabric ได้ที่ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โทร. 0 2713 5492-9 ต่อ 555